Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vereniging voor de Chemische Warehousingbedrijven (hierna: “VNCW.” ) verwerkt de cursusdeelnemers en geïnteresseerden. Indien je je aanmeld voor een cursus van de VNCW geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

VNCW

Simon Stevinweg 27
Office 2.02
6827 BS Arnhem

De functionaris leden is bereikbaar via info@vncw.nl of office@vncw.nl

 1. Welke gegevens verwerkt door VNCW college


2.1        In het kader van een cursusadministratie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:


 1. Je naam;

 2. Je telefoonnummer;

 3. Je emailadres;

 4. Je functie;

 5. Bedrijfsnaam en adres;

 6. KvK-nummer en btw-nummer


2.2       Je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk 5 jaar na afloop van de overeenkomst      gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de VNCW en je te informeren over de       ontwikkelingen van de VNCW, je te informeren over te volgende cursussen en andere aanbiedingen van de VNCW

Log file informatie

Wij verzamelen alleen informatie die uw browser stuurt als u onze Website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Website. Onder het goed functioneren van de Website verstaan wij met name het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid van de Website en van uw Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

 Analytische diensten

Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw Computer, onze Website, de webpagina’s die uw bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw Computer. Cookies kunnen uw Computer of de bestanden die op uw Computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Wij gebruiken deze informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om u als individu te kunnen identificeren. Wij gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics. Google Analytics installeert een permanent cookie in uw webbrowser om u te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen met Google. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen in uw browser.

VNCW gebruikt remarketing diensten om te adverteren op websites van derden nadat u onze Website heeft bezocht. Wij, en derden partijen waar wij mee samenwerken, gebruiken cookies om de advertenties die getoond worden op basis van uw voorgaande bezoeken, te optimaliseren. Wij maken, met uw toestemming, gebruik van de volgende remarketing diensten:

Google: Google AdWords remarketing service wordt geleverd door Google Inc. Wij maken alleen gebruik van Google AdWords remarketing service op het moment dat u ons daar toestemming voor geeft. U kunt Google AdWords remarketing daarna uitschakelen door uw toestemming in te trekken. U kunt deze  toestemming voor Google AdWords intrekken op dezelfde plaats als waar u toestemming hebt gegeven voor de plaatsing van de voor Google AdWords remarketing benodigde cookies.

Op deze pagina zijn buttons van sociale netwerken als Facebook en Twitter opgenomen. Deze buttons werken door stukjes code die van deze netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies op de Website geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van het respectievelijke sociale mediabedrijf (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Bedrijven als LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + houden zich aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.E-mail berichtgeving (opt-out):
De VNCW gebruikt de naam van de contactpersonen van haar leden en diens e-mailadres om je via e-mail een nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de interessegebieden van de VNCW-leden te informeren.  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 1. Bewaartermijnen
De VNCW verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens in de ledenadministratie vernietigd, met uitzondering van de  gegevens welke vallen onder de administratieve bewaartermijnen van de belastingdienst. Deze blijven voor een periode van 7 jaar bewaard in het boekhoudsysteem.

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft  de VNCW passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Gegevens worden bewaard in een afgesloten dossierkast  en de geautomatiseerde gegevens worden bewaard op een beveiligde server.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1     Via de ledenadministratie van de VNCW kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.  De VNCW zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. Op voorhand kan gezegd worden dat gegevens die vallen binnen de fiscale bewaarplicht, niet kunnen worden verwijderd tot de termijn van 7 jaar is verstreken.

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop de VNCW  je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@vncw.nl

 

 

 1. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.